Voorjaarsactie 2019

Al sinds 1947 brengt Het Parool geld bijeen om initiatieven te steunen die het leven van zieke kinderen en van kinderen met een beperking aangenamer maken, of in ieder geval minder ingewikkeld. In 1967 werd met dat doel Stichting Witte Bedjes opgericht. Sindsdien hebben we vele duizenden kinderen in Amsterdam en omgeving een steun in de rug kunnen geven. Dit jaar willen we ons speciaal richten op hulp aan kinderen met een verstandelijke beperking en aanverwante syndromen en stoornissen.

Een voorbeeld van een project dat we in gedachten hebben is de SO Alphons Laudy  in Osdorp, een van de scholen in Amsterdam voor speciaal onderwijs waar kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking passend onderwijs krijgen.

In 2016 kreeg de Alphons Laudyschool het predicaat ‘excellente school’. Dat betekent dat deze school leerlingen, leraren en ouders een veilige, respectvolle en betrokken omgeving biedt. Een omgeving waarin leerlingen kunnen ontdekken wat ze willen en wat ze kunnen. De mooie missie van de Alphons Laudyschool is ‘Willen worden wie ik ben’.

Tachtig procent van de leerlingen van de school heeft een (soms ernstig) verstoorde prikkelverwerking. Dit belemmert het leerproces. De school heeft de wens om een ‘snoezelkamer’ in te richten waarin de zintuigen op verschillende manieren worden geprikkeld. De werking van de zintuigen van leerlingen kan hiermee worden gestimuleerd of juist afgeremd.

Stichting Witte Bedjes wil graag initiatieven als deze mogelijk maken. Helpt u mee?

Stichting Witte Bedjes Het Parool
NL 52 INGB 0000 205 500
o.v.v. Voorjaarsactie 2019