Natuurspeelplein Van Koetsveldschool geopend

Op 18 mei jl. is Het Koetsveld geopend, een prachtig groen en rijk natuurspeelplein van de Van Koetsveldschool in Amsterdam Oost.

De Van Koetsveldschool is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een ernstig meervoudige beperking. De school bestaat al 66 jaar en is gevestigd in de Watergraafsmeer. De leerlingen hebben allemaal een hele lage intelligentie, vaak in combinatie met een gedragsstoornis zoals autisme, ADHD of het syndroom van Down.

De leerlingen komen tijdens de buitenpauzes niet uit zichzelf tot spel. Zij hebben daarvoor veel begeleiding en een speciale inrichting van het schoolplein nodig. Een schoolplein dat aan de ene kant plezier, veiligheid en een rustige plek biedt en aan de andere kant uitdaagt tot bewegen, balanceren, schommelen, klimmen, klauteren en tot samenspel en beleving van de natuur. Het Koetsveld heeft het allemaal.Stichting Witte Bedjes is trots dat zij heeft kunnen bijdragen aan het prachtige plein.

Foto: Dingena Mol. De kinderen beleven meteen al veel plezier aan de groene buitenruimte. Het ontwerp is van Jan van Schaik (r).