Nieuwe therapievloer voor Stichting Ark

Stichting Ark is een gespecialiseerd kinderdagcentrum in Amsterdam Nieuw West dat haar zorg en begeleiding richt op kinderen met autisme en een complexe sociale problematiek. De kinderen die bij Stichting Ark komen hebben vaak een combinatie van verstandelijke en fysieke beperkingen.

De DIR/Floortime-therapie die Stichting Ark toepast bevordert de kinderen in hun gedrags- en communicatievaardigheden. De therapie richt zich op grondspel. Op dit moment is Stichting Ark het enige centrum in Nederland dat deze specialistische zorg biedt.
Omdat er 1-op-1 wordt gewerkt met de kinderen is veel ruimte nodig. Onlangs heeft de eigenaar van het pand waarin Stichting Ark is gehuisvest een extra ruimte beschikbaar gesteld. En dat betekent extra vierkante meters vloeroppervlak die gebruikt kunnen worden voor de Floortime-therapie. Stichting Witte Bedjes heeft met plezier een financiële bijdrage geleverd aan de nieuwe de houten vloer.
Na een verbouwing is de nieuwe ruimte na de zomer in gebruik genomen.

De nieuwe ruimte van Stichting Ark, voor en na de verbouwing