Nieuwe IC Neonatologie geopend in Amsterdam UMC

Op 28 maart werd, na jarenlange voorbereiding en verbouwing, de Intensive Care (IC) Neonatologie geopend in het Amsterdam UMC. De nieuwe IC in het Emma Kinderziekenhuis is volledig gericht op Family Integrated Care, waarmee de ouders veel meer dan vroeger onderdeel uitmaken van het zorgteam. Op de nieuwe afdeling zijn 36 plekken voor ernstig zieke en vroeggeboren baby’s.

In 2018 heeft Stichting Witte Bedjes een financiele bijdrage geschonken aan het Emma Kinderziekenhuis ten behoeve van de vernieuwing van de IC Neonatologie. Deze IC is een expertisecentrum voor te vroeggeboren of ernstig zieke baby’s. Met de bijdrage van de Witte Bedjes is een van de Single Bed Units mogelijk gemaakt. Het uitgangspunt bij ‘single bed units’ is dat de pasgeborene en de ouders zoveel mogelijk samen zijn en verpleegd worden op een eigen kamer, in plaats van in een ruimte waar meerdere couveuses naast elkaar staan, zoals in de oude situatie. Maar de afdeling heeft meer voorzieningen. Zo zijn er tweeling- en drielingkamers en speciale Couplet Care kamers waar een zieke moeder in dezelfde kamer wordt opgenomen als haar zieke baby. De IC huist ook een nieuw skillslab: een trainingsruimte waar zowel medewerkers als ouders worden opgeleid.

foto: Gerritjan Huinink/Amsterdam UMC