Een aanvraag doen

Wilt u een aanvraag doen bij Stichting Witte Bedjes? Vul dan het aanvraagformulier onderaan deze pagina in. 

Voor wie is het?

Stichting Witte Bedjes wil het leven van kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking iets aangenamer maken. De stichting levert bij voorkeur een financiële bijdrage aan relatief kleine, tastbare projecten. Denk daarbij aan een speelplaats die geschikt wordt gemaakt voor kinderen met een beperking, speelgoed voor de kinderafdeling van een ziekenhuis, een ‘snoezelruimte’ voor kinderen kinderen met een beperking of aangepaste fietsen. Maar ook een optreden van een theatergroep in een medische instelling kan in aanmerking komen. Werkweken, vakanties en exploitatiekosten vallen niet binnen de doelstelling van onze stichting.

Een bijdrage is alleen beschikbaar voor een non-profitinstelling in en om Amsterdam die werkt met zieke en/of kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. In de statuten van Stichting Witte Bedjes staat dat het geld uitsluitend ten goede mag komen aan bijzondere projecten die rechtstreeks te maken hebben met deze kinderen en die elders niet voor subsidie in aanmerking komen.

Omdat de opbrengst van de inzamelingsactie voornamelijk uit Amsterdam en omgeving komt, probeert Stichting Witte Bedjes vooral díe projecten te ondersteunen die uit Amsterdam en omgeving komen. Heel af en toe, als een bijzonder project onder de aandacht komt, maakt de stichting een uitzondering.

Hoe werkt het?

Aanvragen kunnen via het onderstaande formulier worden gedaan. Het bestuur van Stichting Witte Bedjes komt 4 maal per jaar bijeen om zich over de aanvragen te buigen. Aanvragers worden na de vergadering, via mail op de hoogte gesteld van de beslissing.

Sinterklaasaanvraag

Ziekenhuizen, scholen in het speciaal onderwijs en instellingen waar kinderen met een beperking verblijven, kunnen bij Stichting Witte Bedjes een bijdrage aanvragen om ook hen een leuk Sinterklaasfeest te bezorgen. De Sinterklaasbijdrage is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar. 

Hoe werkt het?

De Sinterklaasbijdrage kan jaarlijks worden aangevraagd van 15 september tot en met 15 november via het speciale Sinterklaasaanvraag-formulier dat in die periode op de website staat. Aanvragers krijgen daarna via e-mail bericht of de aanvraag is toegewezen zodat het geld kan worden aangewend voor het Sinterklaasfeest.