Een aanvraag doen

Wilt u een aanvraag doen? Mail dan naar: wittebedjes@parool.nl. We sturen u daarna z.s.m. een aanvraagformulier.

Voor wie is het?

Stichting Witte Bedjes wil het leven van kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking iets aangenamer maken. De stichting levert bij voorkeur een financiële bijdrage aan relatief kleine, tastbare projecten. Denk daarbij aan een speelplaats die geschikt wordt gemaakt voor kinderen met een beperking, speelgoed voor de kinderafdeling van een ziekenhuis, een ‘snoezelruimte’ voor ernstig gehandicapte kinderen of aangepaste fietsen. Maar ook een optreden van een theatergroep in een medische instelling kan in aanmerking komen. Werkweken, vakanties en exploitatiekosten vallen niet binnen de doelstelling van onze stichting.

Een bijdrage is alleen beschikbaar voor een non-profitinstelling die werkt met zieke en/of gehandicapte kinderen. In de statuten van Stichting Witte Bedjes staat dat het geld uitsluitend ten goede mag komen aan bijzondere projecten die rechtstreeks te maken hebben met zieke en/of gehandicapte kinderen die elders niet voor subsidie in aanmerking komen.

Omdat de opbrengst van de inzamelingsactie voornamelijk uit Amsterdam en omgeving komt, probeert Stichting Witte Bedjes vooral díe projecten te ondersteunen die uit Amsterdam en wijde omgeving komen. Heel af en toe, als een bijzonder project onder de aandacht komt, maakt de stichting een uitzondering.

Hoe werkt het?

Aanvragen kunnen via het onderstaande formulier worden gedaan. Aanvragers worden na de vergadering (4 maal per jaar), via mail op de hoogte gesteld van de beslissing.

Sinterklaasaanvraag

Ziekenhuizen, scholen in het speciaal onderwijs en instellingen waar gehandicapte en anderszins hulpbehoevende kinderen verblijven, kunnen bij Stichting Witte Bedjes een bijdrage aanvragen om ook hen een leuk Sinterklaasfeest te bezorgen. De Sinterklaasbijdrage is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar.

Hoe werkt het?

De Sinterklaasbijdrage kan jaarlijks worden aangevraagd van 1 september tot 15 november. Aanvragers krijgen in de eerste week van november bericht of de aanvraag is toegewezen zodat het geld kan worden aangewend voor het Sinterklaasfeest.