Stichting Witte Bedjes Het Parool

Stichting Witte Bedjes werd op 3 oktober 1967 opgericht door dagblad Het Parool. De stichting is ontstaan uit een initiatief van Parool-journalist Henri Knap, die sinds 1947 via zijn rubriek ‘Amsterdams Dagboek’ geld inzamelde. Stichting Witte Bedjes is nog altijd gelieerd aan Het Parool.

De stichting ziet eroptoe dat de statuten worden nageleefd en dat elke ingezamelde euro ten goede komt aan dat ene doel: het leven van zieke en gehandicapte kinderen in Groot-Amsterdam een beetje veraangenamen.

De krant draagt de algemene onkosten, waardoor vrijwel elke euro volledig naar het goededoel gaat. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en brengen geen onkosten bij de stichting in rekening. Accountant PWC controleert de jaarrekening. De stichting heeft geen CBF-keurmerk omdat dit keurmerk teveel kosten met zich brengt. De stichting heeft wel de ANBI status.

Samenstelling bestuur

Voorzitter: de heer F.C.R. Campagne, voorzitter RvB de Persgroep Nederland
Vicevoorzitter: de heer R. Ockhuysen, hoofdredacteur Het Parool
Penningmeester: de heer M. van den Broek
Secretaris: mevrouw S. Toppers, manager events Persgroep
Secretaris: mevrouw M. Boomsma, secretaresse hoofdredactie Het Parool
Bestuurslid: de heer G. Schutte, oud-directielid PCM Uitgevers
Bestuurslid: de heer dr. D.K. Bosman, kinderarts/hoofd algemene pediatrie AMC
Bestuurslid: de heer drs. C. van Meurs, oud-hoofd Sportbedrijf Gemeente Amsterdam
Bestuurslid: de heer R. Esser, CFO bij Novamedia B.V.
Bestuurslid: mevrouw C.J. Hendriks, hoofd educatieve voorziening AMC/VUmc

Fondsenwerven

Twee maal per jaar ontvangen de lezers van Het Parool een oproep bij de krant om geld te schenken aan Stichting Witte Bedjes. Met deze giften wordt het fonds vooral gevuld. Daarnaast ontvangt Stichting Witte Bedjes giften uit particuliere fondsenwervinginitiatieven en legaten.

Grote projecten Stichting Witte Bedjes

In de afgelopen jaren heeft de Stichting Witte Bedjes de volgende grotere projecten financieel ondersteund:

2017

Heliomare Heemskerk – bijdrage voor een minischommel op het speelplein van de nieuwe vestiging van Heliomare in Heemskerk.

2016

Stichting Happy2move, bijdrage voor de aanschaf van een speciale bus voor het vervoer van een naar de naschoolse dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

VUmc Amsterdam, bijdrage voor het aanschaffen van Racerunners voor de afdeling revalidatiegeneeskunde.

Van Koetsveldschool Amsterdam, bijdrage voor een natuurspeelplein.

Saenstroom OPDC, bijdrage paardrijlessen voor leerlingen. Paardrijden bevordert het zelfvertrouwen.

2015

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam, bijdrage aan de Stichting Steun Emma voor de inrichting van een bioscoop / theaterzaal in het Emma Kinderziekenhuis.

2013

Stichting Happy2move, bijdrage ten behoeve van de start van een tweede vestiging sportieve naschoolse dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

2012

Reade Amsterdam, inrichting van een looplaboratorium bestemd voor de Mytylschool en de Noteboomschool (Drostenburg, Amsterdam Zuidoost).

2011

Reade Amsterdam, bijdrage voor de inrichting van wachtkamers voor Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie.

2010

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam, bijdrage voor opzetten van een palliatief transmuraal team voor kinderen in Emma Kinderziekenhuis/AMC.

2009

Aanpassing / herinrichting speelplaatsen van scholen voor bijzonder onderwijs in de gemeente Amsterdam.

2007
 • Twee tienerkamers in het Emma Kinderziekenhuis AMC.
 • Ondersteuning van Kids chain for Diabetes.
2006
 • Financiële ondersteuning aan de belevingskas De Rank van stichting AGO. De belevingskas is een activiteitenruimte voor mensen met een ernstige verstandelijke en lichamelijke handicap in Amsterdam-Noord.
2005
 • Diverse kleinere projecten hebben een donatie ontvangen.
2004
 • Financiële ondersteuning aan verenigingen die zich inzetten om sporten voor gehandicapte kinderen mogelijk te maken
2003
 • Financiële ondersteuning aan Stichting Spieren voor Spieren.
2002
 • Vocalight apparatuur voor doven en slechthorende kinderen.
2001
 • Financiële ondersteuning aan het Feuerstein Centrum.
2000
 • Financiële ondersteuning aan het Feuerstein Centrum.
1999
 • Financiële ondersteuning aan het Feuerstein Centrum. Heeft als doelstelling kinderen met een geestelijke achterstand beter te begeleiden en stimuleren.
1998
 • Financiële ondersteuning aan het Koninklijk Wilhelmina Fonds, bestemd voor kankerbestrijding bij kinderen.
1997
 • Financiële ondersteuning aan het Koninklijk Wilhelmina Fonds, bestemd voor kankerbestrijding bij kinderen.
1996
 • Meerdere kleine doelen hebben een financiële bijdrage ontvangen.
1995

Financiële bijdrage voor de aanschaf van spelmateriaal ten behoeve van het Medisch Kinderdagverblijf in Purmerend.