Stichting Witte Bedjes Het Parool

Stichting Witte Bedjes werd op 3 oktober 1967 opgericht door dagblad Het Parool. De stichting is ontstaan uit een initiatief van Parool-journalist Henri Knap, die sinds 1947 via zijn rubriek ‘Amsterdams Dagboek’ geld inzamelde voor kinderen die tijdens het Sinterklaasfeest in het ziekenhuis lagen, in hun witte bedjes. Stichting Witte Bedjes is nog altijd gelieerd aan Het Parool.

De stichting ziet erop toe dat de statuten worden nageleefd en dat elke ingezamelde euro ten goede komt aan dat ene doel: het leven van zieke kinderen en kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in Groot-Amsterdam een beetje veraangenamen.

De krant draagt de algemene onkosten, waardoor vrijwel elke euro volledig naar het goededoel gaat. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en brengen geen onkosten bij de stichting in rekening. Een kascommissie controleert de jaarrekening. De stichting heeft geen CBF-keurmerk omdat dit keurmerk teveel kosten met zich brengt. De stichting heeft wel de ANBI status.

Samenstelling bestuur

Voorzitter: de heer F.C.R. Campagne, voorzitter RvB de Persgroep Nederland
Vicevoorzitter: mevrouw K. Leupen, hoofdredacteur Het Parool
Penningmeester: de heer J. Swart, oud CFO de Persgroep
Secretaris: mevrouw M. Boomsma, secretaresse hoofdredactie Het Parool
Bestuurslid: de heer dr. D.K. Bosman, kinderarts/hoofd algemene pediatrie AMC
Bestuurslid: de heer drs. C. van Meurs, oud-hoofd Sportbedrijf Gemeente Amsterdam
Bestuurslid: mevrouw C.J. Hendriks, hoofd educatieve voorziening AMC/VUmc

Kascommissie

Herman Stil, economieredacteur van Het Parool
Maarten van den Broek, oud-controller De Persgroep

Fondsenwerven

Twee maal per jaar ontvangen de lezers van Het Parool een oproep bij de krant om geld te schenken aan Stichting Witte Bedjes. Met deze giften wordt het fonds vooral gevuld. Daarnaast ontvangt Stichting Witte Bedjes giften uit particuliere fondsenwervingsinitiatieven en legaten.

Grote projecten Stichting Witte Bedjes

In de afgelopen jaren heeft de Stichting Witte Bedjes de volgende grotere projecten financieel ondersteund:

2023

Alexander Roozendaalschool en Prof. Burgerschool – speeltoestellen voor nieuw groen speelplein.

Amsterdam UMC (locatie AMC) – herinrichting van de kinderverkoeverkamer in een onderwaterwereld.

Stichting Gilat – bijdrage voor theatervoorstellingen in Amsterdamse ziekenhuizen

’t Kabouterhuis Amsterdam West – klimset t.b.v. verbeteren motorische vaardigheden kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Marius Meijboom – rolstoelbus.

FrameRunning Nederland – twee maten racerunners die beschikbaar worden gesteld aan kinderrevalidatiecentrum Reade en mytylschool Drostenburg in Amsterdam.

2022

Drostenburg Amsterdam – verduistering theaterzaal. Drostenburg verzorgt onderwijs aan kinderen (4-12 jaar) met een ernstige chronische ziekte, lichamelijke of meervoudige beperking. Cultuuronderwijs is een belangrijk onderdeel van de lesmethode. Maar het is voor deze doelgroep niet altijd makkelijk om een museum, theater of bioscoop te bezoeken. Daarom heeft de school de afgelopen jaren geïnvesteerd in een theaterzaal. Zo is er een rolstoeltoegankelijk podium gebouwd, inclusief een professionele geluids- en lichtinstallatie. Maar omdat veel activiteiten gedurende de dag plaatsvinden, ontbreekt de echte theatersfeer. Met onder meer een bijdrage van Stichting Witte Bedjes is het nu mogelijk de zaal met luiken te verduisteren voor de ultieme theaterervaring.

SBO De Kans Amsterdam – aanschaf leesboeken. Op deze school zijn veel leerlingen met een lees -en taalachterstand, maar ook leerlingen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Om te zorgen voor leesplezier en leesmotivatie is het belangrijk dat de schoolbibliotheek wordt voorzien van nieuwe en relevante leesboeken.

De Viaan Alkmaar– deze school voor praktijkonderwijs voor moeilijk lerende kinderen, had de wens hun leerlingen een echte “studio opneem ervaring” te bieden. Tijdens de muziekles of tijdens workshops. Met een bijdrage van Stichting Witte Bedjes heeft De Viaan een complete muziekset kunnen aanschaffen. Onderdeel van de set is een iPad met het programma ‘Garageband’.

Heliomare Heemskerk – in mei streek een mobiele kinderboerderij neer op het terrein van Heliomare. Voor veel kinderen een hele belevenis die ze niet vaak meemaken omdat ze bijvoorbeeld rolstoel gebonden zijn en niet zo makkelijk naar een boerderij kunnen gaan.

Duinhuis Haarlem – herinrichting van de buitenruimte voor De Orka-groep, een uitzonderlijk kwetsbare, kleine groep kinderen. Deze kinderen zijn te kwetsbaar om met andere groepen te laten spelen in de algemene buitenruimte van Het Duinhuis.

Stichting Kleine Maatjes Krommenie – aanschaf hoog-laag bedbox. Kleine Maatjes vangt kinderen op met een lichamelijke beperking en biedt hen graag een veilige slaap- en speelplek. Door de transparante zijkant van de hoog-laag bedbox wordt het kind betrokken bij de andere kinderen en door de klep kunnen de medewerkers op een juiste hoogte het kind in en uit tillen en verzorgen.

2021

OLVG Oost en Amstelland Ziekenhuis Amstelveen – Actiedoel 2021. Dit jaar was er speciale aandacht voor initiatieven die een ziekenhuisopname voor kinderen minder stressvol kunnen maken. Zowel de kinderafdeling van OLVG Oost als de kinderafdeling van ziekenhuis Amstelland in Amstelveen wensten een Qwiek.up. Met de Qwiek.up, een soort beamer, kan een kille behandelkamer worden omgetoverd in bijvoorbeeld een sterrenhemel of een aquarium met visjes.
Dankzij de gulle bijdragen van de lezers van Het Parool is het actiedoel voor 2021 ruimschoots gehaald en hebben beide ziekenhuizen het apparaat kunnen aanschaffen.

Stichting Gibraltar – De Gibraltar is een speeltuin in de Kolenkitbuurt in Amsterdam, waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen. De speeltuin beschikt over aangepaste speeltoestellen zoals een rolstoelschommel, een extra brede glijbaan, een rolstoeldraaimolen. De stichting heeft daarnaast ten doel buurtgenoten aan te sporen om naar De Gibraltar te komen, elkaar te ontmoeten en activiteiten en workshops organiseren. Elke tweede zondag van de maand wordt in de ochtend en in de middag het Zondags Klankenspel georganiseerd, een twee uur durend programma dat juist exclusief toegankelijk is voor gehandicapte kinderen met ouders. Stichting Witte Bedjes is blij te kunnen bijdragen aan dit programma.

Van Houteschool Amsterdam – bijdrage voor natuurboxen. De Van Houteschool, afgekort VHS of kortweg de Van Houte, is een school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost. De school zal de natuurboxen gebruiken ter ondersteuning van de Natuurwetenschap- en Technieklessen. Daarnaast worden de boxen onderdeel van het nieuw te ontwerpen schoolplein.

2020

Het Jeroen Pit Huis – actiedoel 2020. Bijdrage voor inrichting van een aangepaste badkamer in het nieuw te bouwen family centered zorgverblijf op het terrein van Amsterdam UMC, locatie AMC.

Bets Frijlingschool Purmerend– De Bets Frijlingschool is een speciale basisschool voor speciale kinderen. Voor kinderen die zich net iets anders gedragen, zich moeilijker kunnen concentreren, wat impulsiever zijn. Daardoor zijn ze op een reguliere school niet altijd op hun plek. Met een bijdrage van de Witte Bedjes heeft de school de bibliotheek opnieuw kunnen inrichten.

Kindcentrum Het Duinhuis Haarlem – In het dagcentrum van het Duinhuis komen ongeveer 60 kinderen (tot 18 jaar) met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Daarnaast zijn er zeven logeerplekken voor kinderen met een PGB, Wlz indicatie of toekenning vanuit de gemeente (Jeugdwet). Kinderen worden in een weekend ingedeeld naar de behoefte aan begeleiding, verzorging en verpleging. Bijdrage voor de aanschaf van een trampoline voor het nieuwe binnenterrein van Het Duinhuis.

Stichting Gilat – Gilat verzorgt interactief kindertheater in academische kinderziekenhuizen door heel Nederland. De bijdrage van de Witte Bedjes is voor voorstellingen in de ziekenhuizen in Amsterdam.

Stichting Odion – Op KDC Dynamica in Koog aan de Zaan volgen kinderen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking dagbesteding. Dynamica is een veilige plek waar kinderen overdag kunnen spelen en leren met hun leeftijdsgenoten. Met hulp van de Witte Bedjes heeft Dynamica een tovertafel kunnen aanschaffen. Daarmee is een grote wens uitgekomen voor de kinderen van Dynamica.

Liedjesfabriek – De Liedjesfabriek is een in 2008 opgerichte Nederlandse stichting die tot doel heeft zieke kinderen en jongeren met behulp van muziek een verzetje te bieden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Witte Bedjes draagt bij aan muzikale bezoeken aan het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam.

2019

SO Alphons Laudy – bijdrage vanuit het actiedoel 2019: hulp aan kinderen met een verstandelijke beperking en aanverwante syndromen en stoornissen. De SO Alphons Laudy in Osdorp is een van de scholen in Amsterdam voor speciaal onderwijs waar kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking passend onderwijs krijgen.Tachtig procent van de leerlingen van de school heeft een (soms ernstig) verstoorde prikkelverwerking. Dit belemmert het leerproces. De school heeft de wens uitgesproken om een ‘snoezelkamer’ in te richten waarin de zintuigen op verschillende manieren worden geprikkeld. De werking van de zintuigen van leerlingen kan hiermee worden gestimuleerd of juist afgeremd.

Special Needs Judo Foundation – De Special Needs World Judo Games is het grootste judotoernooi ter wereld voor judoka’s met een beperking en wordt georganiseerd onder auspiciën van Judobond Nederland. Bijdrage voor de aanschaf van de bekers en de medailles.

Stichting De Baan Haarlem – bijdrage voor aanschaf keukeninventaris voor vernieuwing huiskamercafé. De Baan richt zich op mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Elke week of maand komen zij voor dagbesteding naar De Baan voor een passende club of cursus. Met de uitbreiding van het huiskamercafé kunnen horecavaardigheden worden aangeleerd. Die vaardigheden kunnen weer worden ingezet bij het Eetcafé, Kenniscafé, Computerspelcafé of Mediacafé.

Stichting Tante Lenie – bekostiging gezinsweek. Tante Lenie organiseert gezinsweken voor gezinnen die te maken hebben met een langdurig ziek kind. Met een gezinsweek probeert deze stichting de onderlinge balans tussen gezinsleden te verbeteren. Ouders kunnen hun zorgen even loslaten, kinderen zijn even geen patiënt.

2018

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC – bijdrage voor een Single Bed Unit in de vernieuwde afdeling Intensive Care (IC) Neonatologie, een expertisecentrum voor te vroeggeboren, of ernstig zieke baby’s. Het uitgangspunt bij ‘single bed units’ is dat de pasgeborene en de ouders zoveel mogelijk samen zijn en verpleegd worden op een eigen kamer, in plaats van in een ruimte waar meerdere couveuses naast elkaar staan.

Stichting Ark – bijdrage ten behoeve van de aanschaf van een vloer in de nieuwbouw van het kinderdagcentrum in Amsterdam Nieuw West. Stichting Ark richt zich met haar zorg en begeleiding op kinderen met autisme, complexe sociale problematiek en vaak een combinatie aan verstandelijke en/of fysieke beperkingen. De speciale vloer is bedoeld voor de DIR/Floortime therapie.

Friendship Sport Centre – Het FSC is het enige sportcentrum in Europa dat volledig is uitgerust voor kinderen en jongeren met een beperking. Met een bijdrage van de Witte Bedjes zal een nieuwe vloer worden aangelegd in de sporthal, zodat de hal geschikt kan worden gemaakt voor rolstoelrugby en rolstoelbasketbal.

2017

Heliomare Heemskerk – bijdrage voor een minischommel op het speelplein van de nieuwe vestiging van het Kind- en jeugdcentrum Heliomare in Heemskerk. Het gebouw is volledig geschikt voor kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsvraag die niet in het reguliere onderwijs kunnen worden opgevangen.

Special Needs Judo Foundation – bijdrage 20ste editie Beverwijk Judotoernooi voor gehandicapten; onderdeel Ben van der Eng Memorial dat voornamelijk is gericht op de lagere judoniveaus. En hoewel er uiteraard wedstrijden worden gejudood staat het plezier voorop: iedereen wint een medaille of beker, en toeschouwers mogen zich naast de mat bevinden, iets dat bij reguliere toernooien niet is toegestaan. Met een financiële bijdrage van Stichting Witte Bedjes heeft de Special Needs Judo Foundation onder meer bekers en medailles voor de deelnemers kunnen aanschaffen.

Stichting Lotus College Haarlem – bijdrage voor de inrichting van restaurant SMAAK, waar kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking worden opgeleid voor een erkend horeca vakdiploma.

Stichting Gilat – bijdrage ten behoeve van theatervoorstellingen in het Emma Kinderziekenhuis en het VUmc.

2016

Stichting Happy2move, bijdrage voor de aanschaf van een speciale bus voor het vervoer van een naar de naschoolse dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

VUmc Amsterdam, bijdrage voor het aanschaffen van een aantal Racerunners, een soort loopfiets, voor de afdeling revalidatiegeneeskunde. Bewegen is voor iedereen goed en zeker voor kinderen die gebonden zijn aan een rolstoel of rollator. Met een Racerunner kunnen kinderen met een beperking bijvoorbeeld meedoen met de avondvierdaagse van school.

Van Koetsveldschool Amsterdam, bijdrage voor een natuurspeelplein. De Van Koetsveldschool is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een ernstig meervoudige beperking. De leerlingen komen tijdens de buitenpauzes niet uit zichzelf tot spel. Zij hebben daarvoor veel begeleiding en een speciale inrichting van het schoolplein nodig dat plezier, veiligheid en een rustige plek biedt maar ook uitdaagt tot bewegen.

Saenstroom OPDC, bijdrage paardrijlessen voor leerlingen. Paardrijden bevordert het zelfvertrouwen.

2015

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam, bijdrage aan de Stichting Steun Emma voor de inrichting van een bioscoop / theaterzaal in het Emma Kinderziekenhuis.

Het Duinhuis Haarlem
Met een bijdrage van de Witte Bedjes heeft het Duinhuis in Haarlem, een kindercentrum voor meervoudig gehandicapte kinderen, twee speciale computers in gebruik genomen. De Touch Professional is ontworpen voor kinderen met beperkingen: zo heeft de computer een groot en stevig touchscreen en kun je er makkelijk met een rolstoel bij aanschuiven.

2013

Stichting Happy2move, bijdrage ten behoeve van de start van een tweede vestiging sportieve naschoolse dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

2012

Reade Amsterdam, inrichting van een looplaboratorium bestemd voor de Mytylschool en de Noteboomschool (Drostenburg, Amsterdam Zuidoost).

2011

Reade Amsterdam, bijdrage voor de inrichting van wachtkamers voor Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie.

2010

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam, bijdrage voor opzetten van een palliatief transmuraal team voor kinderen in Emma Kinderziekenhuis/AMC.

2009

Aanpassing / herinrichting speelplaatsen van scholen voor bijzonder onderwijs in de gemeente Amsterdam.

2007
 • Twee tienerkamers in het Emma Kinderziekenhuis AMC.
 • Ondersteuning van Kids chain for Diabetes.
2006
 • Financiële ondersteuning aan de belevingskas De Rank van stichting AGO. De belevingskas is een activiteitenruimte voor mensen met een ernstige verstandelijke en lichamelijke handicap in Amsterdam-Noord.
2005
 • Diverse kleinere projecten hebben een donatie ontvangen.
2004
 • Financiële ondersteuning aan verenigingen die zich inzetten om sporten voor gehandicapte kinderen mogelijk te maken
2003
 • Financiële ondersteuning aan Stichting Spieren voor Spieren.
2002
 • Vocalight apparatuur voor doven en slechthorende kinderen.
2001
 • Financiële ondersteuning aan het Feuerstein Centrum.
2000
 • Financiële ondersteuning aan het Feuerstein Centrum.
1999
 • Financiële ondersteuning aan het Feuerstein Centrum. Heeft als doelstelling kinderen met een geestelijke achterstand beter te begeleiden en stimuleren.
1998
 • Financiële ondersteuning aan het Koninklijk Wilhelmina Fonds, bestemd voor kankerbestrijding bij kinderen.
1997
 • Financiële ondersteuning aan het Koninklijk Wilhelmina Fonds, bestemd voor kankerbestrijding bij kinderen.
1996
 • Meerdere kleine doelen hebben een financiële bijdrage ontvangen.
1995

Financiële bijdrage voor de aanschaf van spelmateriaal ten behoeve van het Medisch Kinderdagverblijf in Purmerend.