Steun ons!

Bedrag

 

Twee maal per jaar ontvangen de lezers van Het Parool een oproep bij de krant om geld te schenken aan Stichting Witte Bedjes. Met deze giften wordt het fonds vooral gevuld. Daarnaast ontvangt Stichting Witte Bedjes giften uit particuliere fondsenwervinginitiatieven en legaten.

Fiscaal nummer

Het fiscaalnummer (8136 80 931) is gelijk aan het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Stichting Witte Bedjes Het Parool heeft de ANBI status. Dat betekent dat uw gift onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Hiervoor kunt u het formulier van de Belastingdienst gebruiken, dat u op deze pagina aantreft. U heeft daarvoor onder meer ons RSIN nummer nodig.

Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl