Sinterklaasactie 2022 succesvol

We bedanken de lezers van Het Parool voor hun genereuze giften. Want met de opbrengst van de jaarlijkse Sinterklaasactie heeft Stichting Witte Bedjes weer aan veel ziekenhuizen, scholen in het speciaal onderwijs en instellingen waar kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking of anderszins hulpbehoevende kinderen verblijven, een financiële bijdrage kunnen schenken voor het organiseren van een leuk Sinterklaasfeest. Het geld werd besteed aan bijvoorbeeld schoencadeautjes of de feestelijke aankleding van de aula in Sinterklaassfeer.

In 1947 had Parooljournalist Henry Knap voor het eerst een oproep in zijn Amsterdams Dagboek geplaatst om tijdens de feestdagen iets te ondernemen voor de kinderen in de witte (ziekenhuis)bedjes. Een stroom van enthousiaste reacties (én giften) leidde tot de gedachte om er een jaarlijks terugkerende actie van te maken. En nog steeds, 75 jaar later, is de Sinterklaasactie het hart van Stichting Witte Bedjes.

De aanvraagtermijn loopt jaarlijks van 15 september t/m 15 november. Stuur rond die tijd een mailtje aan wittebedjes@parool.nl om een aanvraagformulier op te vragen. Vergeet niet een, door de directie getekende, (eventueel geanonimiseerde) leerlingenlijst mee te sturen met uw aanvraag, vanwege het leerlingenaantal. Ziekenhuizen hoeven geen lijst mee te sturen.