Aanvraagtermijn Sinterklaasactie 2022 geopend

De Sinterklaasactie van Stichting Witte Bedjes is weer van start gegaan. In 1947 had Parooljournalist Henry Knap voor het eerst een oproep in zijn Amsterdams Dagboek geplaatst om tijdens de feestdagen iets te ondernemen voor de kinderen in de witte (ziekenhuis)bedjes. Een stroom van enthousiaste reacties (én giften) leidde tot de gedachte om er een jaarlijks terugkerende actie van te maken. En nog steeds, 75 jaar later, is de Sinterklaasactie het hart van Stichting Witte Bedjes.

Ziekenhuizen, scholen in het speciaal onderwijs en instellingen waar kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking of anderszins hulpbehoevende kinderen verblijven, kunnen bij Stichting Witte Bedjes een bijdrage aanvragen om hen een leuk Sinterklaasfeest te bezorgen. De Sinterklaasbijdrage is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar. U bent vrij om het geld te besteden aan bijvoorbeeld schoencadeautjes of de feestelijke aankleding van de aula in Sinterklaassfeer.

De aanvraagtermijn is inmiddels van start gegaan. U kunt uw aanvraag doen tot en met 15 november as.. Stuur een mailtje aan wittebedjes@parool.nl om een aanvraagformulier op te vragen. Vergeet niet een, door de directie getekende, (eventueel geanonimiseerde) leerlingenlijst mee te sturen met uw aanvraag, vanwege het leerlingenaantal. Ziekenhuizen hoeven geen lijst mee te sturen.

We kijken ernaar om een bijdrage te leveren aan een mooi Sinterklaasfeest.