Vogelnestschommel voor Heliomare

In november 2017 werd de nieuwe locatie van Kind- en jeugdcentrum Heliomare in Heemskerk geopend. Inmiddels zijn ook de buitenterreinen en de speeldekken aangelegd en ingericht. Stichting Witte Bedjes heeft met veel plezier bijgedragen aan het plaatsen van een vogelnestschommel.

Het gebouw van Heliomare is volledig geschikt voor kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsvraag die niet in het reguliere onderwijs kunnen worden opgevangen. Indien nodig krijgen de leerlingen van Heliomare medische specialistische revalidatiebehandeling en/of eerstelijns therapie (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) of andere specialistische begeleiding onder schooltijd (zoals bijvoorbeeld speltherapie en begeleiding van kinderen met een niet aangeboren hersenbeschadiging). De therapie wordt geïntegreerd in het leerproces en vindt plaats in de klas, of direct buiten het lokaal, buiten op het schoolplein of zelfs buiten het schoolterrein.

De belangrijkste drijfveer van Heliomare is om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking zo toe te rusten, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Bewegen en sport zijn hierbij belangrijke aspecten.

Rondom en in het nieuwe gebouw is de buitenruimte zodanig ingericht dat leerlingen worden uitgedaagd met of zonder begeleiding te bewegen. Voor de jonge kinderen die op de eerste verdieping zijn gehuisvest, zijn twee speeldekken ingericht.


Speeldekken kleuters (l) en OC en vroegbehandeling (r)
(c) Carmen Vossepoel

Heemskerk, 2 november 2017
Officiële opening De Velst, Heliomare
(c) Bas Beentjes