Sinterklaasactie 75 jaar!

Het is een alweer 75-jarige traditie: elk jaar zamelt Het Parool vanuit stichting Witte Bedjes geld in voor projecten die het leven van zieke en gehandicapte kinderen aangenamer maken. Die bijdragen zijn nog altijd heel welkom, zegt voorzitter Frits Campagne.

door: Kim van der Meulen, Het Parool 19 november 2021

De behandelkamers van het OLVG Oost en het Amstelveense ziekenhuis Amstelland zien er sinds kort wat minder kil uit: dankzij een beamerachtig apparaat wordt daar in een handomdraai een sterrenhemel of aquarium met visjes geprojecteerd op het plafond of de muren. Zo hoeven kinderen heel even niet te denken aan de behandeling die hen te wachten staat.En het Jeroen Pit Huis, een nieuw zorgverblijf naast Amsterdam UMC waar chronisch zieke kinderen binnenkort met het hele gezin kunnen verblijven, kreeg onlangs een aangepaste badkamer. Met een speciaal bad, afgestemd op kinderen die bijvoorbeeld rolstoelafhankelijk zijn of een neurologische aandoening hebben.

Het zijn twee van de nieuwste initiatieven die stichting Witte Bedjes mede mogelijk maakte – met dank aan Paroollezers.

Prettiger leven
Twee keer per jaar ontvangen lezers van Het Parool een oproep bij de krant om geld te schenken aan stichting Witte Bedjes, in 1946 opgericht door Parooljournalist Henri Knap. Hij plaatste een oproepje in de krant om iets te ondernemen voor kinderen in ‘de witte bedjes’ – kinderen in Amsterdamse ziekenhuizen en sanatoria. Met een kleine bijdrage van lezers konden ook zij bezoek van Sinterklaas en een cadeautje krijgen.

Hij kreeg zoveel enthousiaste reacties en giften, dat de inzameling een terugkerende actie werd. De Sinterklaasactie bestaat nog steeds: een deel van het ingezamelde geld gaat naar ziekenhuizen, instellingen voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking en scholen in het speciaal onderwijs.

Een ander deel gaat al sinds de jaren zestig naar kleine, tastbare projecten van non-profitinstellingen die zieke en gehandicapte kinderen helpen. En die hulp is nog altijd heel welkom, zegt Frits Campagne, voorzitter van stichting Witte Bedjes en oud-uitgever van Het Parool. “De medische zorg is goed geregeld bij ziekenhuizen en zorginstellingen. Maar voor zaken die het leven van zieke en gehandicapte kinderen prettiger of draaglijker maken, zijn ze vaak afhankelijk van externe bijdragen. Daar hoopt Witte Bedjes een klein aandeel in te leveren. En dat kan alleen maar dankzij gulle bijdragen van lezers.”

iPads en snoezelruimtes
De missie van de stichting is in al die 75 jaren onveranderd gebleven, maar waar het geld aan wordt besteed is wel enigszins veranderd, zegt Campagne. “De medische wetenschap schrijdt voort en het leven wordt moderner, dat zie je terug in de steun die aangevraagd wordt. Denk aan het aanbieden van iPads, zodat kinderen iets anders kunnen doen dan denken aan hun ziekte, en de inrichting van snoezelruimtes, waar ernstig gehandicapte kinderen prikkelvrij tot rust kunnen komen. Maar de stichting bekostigt ook theatervoorstellingen in ziekenhuizen en aangepaste speeltuinen voor scholen of instellingen.”

Het geld gaat vooral naar projecten uit Amsterdam en omgeving, omdat de opbrengst van de inzamelingsactie daar ook grotendeels vandaan komt. Ook gaat het geld alleen naar instellingen die voor zulke projecten geen subsidie of andere financiering krijgen. Aan die criteria voldeed ook het meest recente project waar de stichting aan bijdroeg, het bovengenoemde Jeroen Pit Huis.

Campagne: “Kinderen die met een handicap worden geboren, moeten soms wel zes maanden op de ic liggen. Ouders, die al overbelast zijn door zo’n gebeurtenis en mogelijk ook nog voor andere kinderen zorgen, moeten vaak naar het ziekenhuis. Tegelijkertijd moeten ze leren hoe ze hun kind intensieve zorg kunnen geven als het uit het ziekenhuis komt. Om die overstap makkelijker te maken, is dit zorgverblijf gebouwd. Zo’n project kost miljoenen en dat heeft de stichting niet, maar door één vertrek te bekostigen hebben we toch een bescheiden bijdrage kunnen leveren.”


Originele Witte Bedjes collectebussen in het depot van het
Amsterdam Museum (c) Patrick Meershoek

Geen marketing
Welke projecten de komende jaren worden gefinancierd dankzij bijdragen van Paroollezers, kan Campagne nog niet zeggen: dat is afhankelijk van de aanvragen die binnenkomen – en dat zijn er elk jaar veel. De donaties worden hoe dan ook goed besteed, benadrukt hij. “Goede doelen hebben het lastiger dan een aantal jaren geleden, omdat de vrijgevigheid in het algemeen iets is teruggelopen – en misschien ook omdat sommige goede doelen niet zo netjes met geld zijn omgesprongen. Stichting Witte Bedjes heeft niet meer dan portokosten en er wordt geen euro aan marketing besteed: wij vertellen op onze website en in Het Parool wat we doen. En veel lezers van de krant zijn gelukkig bekend met de stichting.”

Campagne hoopt dat lezers ook dit najaar gul willen geven, zodat er voldoende geld wordt ingezameld om nieuwe projecten voor zieke of gehandicapte kinderen te kunnen opzetten. “Met elke bijdrage zijn we ontzettend blij.”

Help mee
Traditiegetrouw gaat onze aandacht in deze tijd van het jaar uit naar de Sinterklaasactie waarmee het 75 jaar geleden allemaal begon. Niet alleen voor kinderen die tijdens de feestdagen in het ziekenhuis liggen, maar ook voor kinderen op scholen in het speciaal onderwijs en instellingen waar kinderen met een beperking verblijven.

Die scholen, ziekenhuizen en instellingen zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen om het Sinterklaasfeest ook dit jaar weer tot een groot feest te maken. Daarom is dit het moment waarop wij een beroep doen op uw vrijgevigheid.

Het Parool steunt Stichting Witte Bedjes. U ook?

U kunt uw donatie schenken via NL52 INGB 0000205500 t.n.v. Stichting Witte Bedjes.