Snoezelruimte SO Alphons Laudy klaar

In het juni 2019 stond de Voorjaarsactie van Stichting Witte Bedjes in het teken van hulp aan kinderen met een verstandelijke beperking en aanverwante syndromen en stoornissen. Een voorbeeld van een project dat we toen in gedachten hadden was een snoezelkamer voor de kinderen van de Alphons Laudyschool in Osdorp. Die is begin dit jaar geopend.

De SO Alphons Laudy is een van de scholen in Amsterdam voor speciaal onderwijs waar kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking passend onderwijs krijgen. Tachtig procent van de leerlingen van de school heeft een (soms ernstig) verstoorde prikkelverwerking. Dit belemmert het leerproces. De school had daarom de wens om een ‘snoezelkamer’ in te richten waarin de zintuigen op verschillende manieren worden geprikkeld. De werking van de zintuigen van leerlingen kan hiermee worden gestimuleerd of juist afgeremd.

Op 14 februari 2020 was de feestelijke opening van de snoezelruimte. Leerlingen van de Aphons Laudy hadden speciaal voor de gelegenheid liedjes ingestudeerd, ouders waren uitgenodigd en voor iedereen stond een taartje klaar. Voor de afvaardiging van Stichting Witte Bedjes, die voor de opening was uitgenodigd, was een prachtige bos bloemen. Namens Barry Emons, het bedrijf dat de snoezelruimte samen met een team van SO Alhons Laudy had ontworpen, was Alex van Zijverden aanwezig.

We danken de lezers van Het Parool voor hun gulle giften, waardoor deze prachtige ruimte gerealiseerd kon worden.

(c) Barry Emons Aangepast Spelmateriaal BV