Actiedoel 2023: Alexander Roozendaalschool

Behalve de jaarlijkse Sinterklaasactie, waarmee het in 1947 allemaal begon, en de reguliere financiële bijdragen aan scholen, ziekenhuizen en instellingen, kiest Stichting Witte Bedjes ook jaarlijks een Actiedoel. Dit jaar is er speciale aandacht voor de Alexander Roozendaal- en Professor Burgerschool in Amsterdam Nieuw-West. De kinderen van de Alexander Roozendaalschool zijn vanwege hun taalontwikkelingsstoornis gebaat bij een groene leeromgeving, maar het huidige schoolplein is een karige betonvlakte. ‘Sommige speeltoestellen moesten verwijderd worden omdat ze niet meer voldeden.’

Het leven kan op flink wat momenten een uitdaging vormen voor deze kinderen, zegt Lieke Rigter. Als regiodirecteur van het schoolbestuur VierTaal is Rigter verantwoordelijk voor onder meer de Alexander Roozendaalschool en de Professor Burgerschool voor speciaal onderwijs. “Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurologische beperking en dus echt iets anders dan een taalachterstand,” legt Rigter uit. “Een achterstand kun je met extra begeleiding eventueel inhalen, een TOS heb je altijd en daar moet je mee leren omgaan.”

De afstand tussen thuis en school is voor veel leerlingen vaak groot. Het is ’s ochtends een komen en gaan van leerlingenvervoer voor de ingang. Kinderen komen van heinde en verre, zitten soms een uur heen en een uur terug in de auto.
Daarom is bewegen op school extra belangrijk. Maar het huidige schoolplein, dat de Alexander Roozendaalschool en de Professor Burgerschool delen, is daar niet bepaald op uitgerust. De betonnen vlakte zindert in de zomer nog voor het middaguur en wat betreft speelmogelijkheden is de keuze karig. Vandaar dat in het najaar wordt begonnen met een grootscheepse verbouwing en vergroening van het plein. De financiering is gedekt door een gemeentesubsidie maar voor nieuwe speeltoestellen, die ook worden ingezet voor bewegend leren, is helaas geen geld.

Help de kinderen van de Alexander Roozendaal- en de Professor Burgerschool met een donatie aan de nieuwe speeltoestellen zodat deze in de toekomst ingezet kunnen worden bij het bewegend leren tijdens de pauze. U kunt uw donatie schenken via NL52 INGB0000205500 t.n.v. Stichting Witte Bedjes of klik op de blauwe Giften button op deze website. Met uw hulp spelen de leerlingen volgend jaar zomer in de het groen. Elke ingezamelde euro komt ten goede aan dit goede doel.

foto: Eva Plevier