Artikel Witte Bedjes in PS van de Week/Het Parool

In de PS van de Week, het zaterdagmagazine van Het Parool, is op zaterdag 27 mei een artikel gepubliceerd over Stichting Witte Bedjes.

Een mooie gelegenheid om te laten zien waaraan de stichting het gedoneerde geld heeft geschonken. Zoals natuurspeelplein Het Koets Veld, een aangepaste keuken en een speciale bus. En een mooie gelegenheid om te horen wat donateurs beweegt om een schenking te doen aan de Witte Bedjes.

tekst: Laura Obdeijn
foto’s: Dingena Mol

HetParool-PSW27mei2017.1

HetParool-PSW27mei2017.2