Pleinen Actiedoel 2023 feestelijk geopend

Voor het jaarlijkse Actiedoel vroeg Stichting Witte Bedjes in het voorjaar van 2023 speciale aandacht voor de Alexander Roozendaal- en Professor Burgerschool in Amsterdam Nieuw-West. De kinderen van deze scholen zijn vanwege hun taalontwikkelingsstoornis (TOS) gebaat bij een groene leeromgeving, maar het huidige schoolplein was een karige betonvlakte. Sommige speeltoestellen moesten verwijderd worden omdat ze niet meer voldeden.

In het najaar van 2023 werd begonnen met een grootscheepse verbouwing en vergroening van de pleinen. De financiering voor het opknappen van de pleinen werd gedekt door een gemeentesubsidie. Maar voor nieuwe speeltoestellen, die ook worden ingezet voor bewegend leren, was in het voorjaar van 2023 nog geen geld gevonden. Mede dankzij de gulle giften van de Paroollezers was Stichting Witte Bedjes in staat financieel bij te dragen en hebben de Alexander Roozendaal- en Professor Burgerschool ook de gewenste speeltoestellen kunnen aanschaffen.

grondwerkzaamheden in het najaar van 2023:

Op maandag 26 februari 2024 werden de pleinen feestlijk geopend en met veel plezier in gebruik genomen door de kinderen. Als in het voorjaar de planten gaan groeien en bloeien hebben alle leerlingen een prachtige plek om te spelen.
Veel dank aan de lezers van Het Parool die hebben bijgedragen aan deze mooie pleinen.