beer

Witte Bedjes geeft kleur aan het leven van zieke en gehandicapte kinderen

Stichting Witte Bedjes Het Parool zamelt geld in voor zieke, gehandicapte en anderszins hulpbehoevende kinderen. Het geld is beschikbaar voor non-profitinstellingen in en om Amsterdam, die werken met zieke en/of gehandicapte kinderen. Het fonds is bestemd voor relatief kleine, tastbare projecten die elders niet voor subsidie in aanmerking komen.

Denk daarbij aan een speelplaats die geschikt wordt gemaakt voor kinderen met een beperking. Of aan speelgoed voor de kinderafdeling van een ziekenhuis, of een ‘snoezelruimte’ voor ernstig gehandicapte kinderen. Maar ook een optreden van een theatergroep in een medische instelling kan in aanmerking komen.

Steun ons! Schenk hier uw bedrag:

ING Bank: NL52INGB0000205500
Fiscaal nummer: 8136 80 931

Logo ANBI