2020

Het Jeroen Pit Huis – actiedoel 2020. Bijdrage voor inrichting van een aangepaste badkamer in het nieuw te bouwen family centered zorgverblijf op het terrein van Amsterdam UMC, locatie AMC.

Bets Frijlingschool Purmerend– De Bets Frijlingschool is een speciale basisschool voor speciale kinderen. Voor kinderen die zich net iets anders gedragen, zich moeilijker kunnen concentreren, wat impulsiever zijn. Daardoor zijn ze op een reguliere school niet altijd op hun plek. Met een bijdrage van de Witte Bedjes heeft de school de bibliotheek opnieuw kunnen inrichten.

Kindcentrum Het Duinhuis Haarlem – In het dagcentrum van het Duinhuis komen ongeveer 60 kinderen (tot 18 jaar) met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Daarnaast zijn er zeven logeerplekken voor kinderen met een PGB, Wlz indicatie of toekenning vanuit de gemeente (Jeugdwet). Kinderen worden in een weekend ingedeeld naar de behoefte aan begeleiding, verzorging en verpleging. Bijdrage voor de aanschaf van een trampoline voor het nieuwe binnenterrein van Het Duinhuis.

Stichting Gilat – Gilat verzorgt interactief kindertheater in academische kinderziekenhuizen door heel Nederland. De bijdrage van de Witte Bedjes is voor voorstellingen in de ziekenhuizen in Amsterdam.

Stichting Odion – Op KDC Dynamica in Koog aan de Zaan volgen kinderen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking dagbesteding. Dynamica is een veilige plek waar kinderen overdag kunnen spelen en leren met hun leeftijdsgenoten. Met hulp van de Witte Bedjes heeft Dynamica een tovertafel kunnen aanschaffen. Daarmee is een grote wens uitgekomen voor de kinderen van Dynamica.

Liedjesfabriek – De Liedjesfabriek is een in 2008 opgerichte Nederlandse stichting die tot doel heeft zieke kinderen en jongeren met behulp van muziek een verzetje te bieden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Witte Bedjes draagt bij aan muzikale bezoeken aan het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam.