2019

SO Alphons Laudy – bijdrage vanuit het actiedoel 2019: hulp aan kinderen met een verstandelijke beperking en aanverwante syndromen en stoornissen. De SO Alphons Laudy in Osdorp is een van de scholen in Amsterdam voor speciaal onderwijs waar kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking passend onderwijs krijgen.Tachtig procent van de leerlingen van de school heeft een (soms ernstig) verstoorde prikkelverwerking. Dit belemmert het leerproces. De school heeft de wens uitgesproken om een ‘snoezelkamer’ in te richten waarin de zintuigen op verschillende manieren worden geprikkeld. De werking van de zintuigen van leerlingen kan hiermee worden gestimuleerd of juist afgeremd.

Special Needs Judo Foundation – De Special Needs World Judo Games is het grootste judotoernooi ter wereld voor judoka’s met een beperking en wordt georganiseerd onder auspiciën van Judobond Nederland. Bijdrage voor de aanschaf van de bekers en de medailles.

Stichting De Baan Haarlem – bijdrage voor aanschaf keukeninventaris voor vernieuwing huiskamercafé. De Baan richt zich op mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Elke week of maand komen zij voor dagbesteding naar De Baan voor een passende club of cursus. Met de uitbreiding van het huiskamercafé kunnen horecavaardigheden worden aangeleerd. Die vaardigheden kunnen weer worden ingezet bij het Eetcafé, Kenniscafé, Computerspelcafé of Mediacafé.

Stichting Tante Lenie – bekostiging gezinsweek. Tante Lenie organiseert gezinsweken voor gezinnen die te maken hebben met een langdurig ziek kind. Met een gezinsweek probeert deze stichting de onderlinge balans tussen gezinsleden te verbeteren. Ouders kunnen hun zorgen even loslaten, kinderen zijn even geen patiënt.