2016

Stichting Happy2move, bijdrage voor de aanschaf van een speciale bus voor het vervoer van een naar de naschoolse dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

VUmc Amsterdam, bijdrage voor het aanschaffen van een aantal Racerunners, een soort loopfiets, voor de afdeling revalidatiegeneeskunde. Bewegen is voor iedereen goed en zeker voor kinderen die gebonden zijn aan een rolstoel of rollator. Met een Racerunner kunnen kinderen met een beperking bijvoorbeeld meedoen met de avondvierdaagse van school.

Van Koetsveldschool Amsterdam, bijdrage voor een natuurspeelplein. De Van Koetsveldschool is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een ernstig meervoudige beperking. De leerlingen komen tijdens de buitenpauzes niet uit zichzelf tot spel. Zij hebben daarvoor veel begeleiding en een speciale inrichting van het schoolplein nodig dat plezier, veiligheid en een rustige plek biedt maar ook uitdaagt tot bewegen.

Saenstroom OPDC, bijdrage paardrijlessen voor leerlingen. Paardrijden bevordert het zelfvertrouwen.