2013

Stichting Happy2move, bijdrage ten behoeve van de start van een tweede vestiging sportieve naschoolse dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.