2012

Reade Amsterdam, inrichting van een looplaboratorium bestemd voor de Mytylschool en de Noteboomschool (Drostenburg, Amsterdam Zuidoost).