Aanvragen bijdrage Sinterklaasfeest

De Sinterklaasactie is weer van start gegaan. Het geld is voor bijzondere projecten die rechtstreeks te maken hebben met zieke en/of gehandicapte kinderen die elders niet voor subsidie in aanmerking komen.

Voor wie is het?

Ziekenhuizen, scholen in het speciaal onderwijs en instellingen waar gehandicapte en anderszins hulpbehoevende kinderen verblijven, kunnen bij Stichting Witte Bedjes een bijdrage aanvragen om ook hen een leuk Sinterklaasfeest te bezorgen. De Sinterklaasbijdrage is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar.

Hoe werkt het?

U kunt uw aanvraag tot uiterlijk 15 november doen.

Het aanvraagformulier staat hieronder.